Loading...
Forside 2018-03-08T15:41:03+00:00

Hos Lykkegard kommer der børn og unge, som  har behov for en specialpædagogisk indsats, trygge rammer og en struktureret hverdag.

Vi har børn og unge i aldersgruppen 6 – 23 år med én eller flere diagnoser – autisme spektrum forstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelser.

Lykkegard råder over 5 afdelinger.
Opholdsstedet Lykkegard
Ungestedet Lykkegard
Lykkebo
Aflastning
Afd. for individuelle forløb

I de enkelte afdelinger skaber vi optimale rammer for børn og unge med forskellige behov.

Hos Lykkegard tilbyder vi også andre særligt tilrettelagte indsatser fx støttet samvær, praktisk pædagogisk støtte, kontaktperson børn/unge, rammeskabende opbygningsforløb.

Vi møder barnet/den unge med faglighed, erfaring, lyst, vilje og anerkendelse.

Lykkegard er et lyst og rart sted at være. Vi har værelser og opholdsrum, som indbyder til individuelle og fælles aktiviteter. Vi har gymnastiksal, hvor vi kan spille stikbold, bordtennis, lave forhindringsbaner og meget mere.

Opholdsdelen, Ungestedet, Lykkebo og Aflastningen er fysisk opdelt med muligheder for fælles aktiviteter.

I haven er der bålsted, trampolin, shelter, hængekøjer og hyggelige hjørner med god mulighed for leg og samvær. Vi har også vores helt egen fodboldbane.

Brochurer

Brochure “Lykkegard”

Brochure “Samværsopgaver”

Prisliste “Samværstakster”

Praktisk information om Lykkegard

Lykkegard er et privat tilbud godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.
Vi er godkendt efter § 66 stk. 5 og § 107 i Serviceloven.

Vi har plads til:
• 21 fastboende
• 12 aflastnings- / akutpladser
• 1 bruger i aktivitets- og samværstilbud

Vi udfører desuden diverse samværsopgaver:
Støttet samvær, praktisk pædagogisk støtte og kontaktperson for børn og unge.

Hedder I Lykkegard? Mangler der ikke et ”a”?

Navnet Lykkegard er et slægtsnavn, som er blevet videreført gennem mere end 70 år. Navnet har været båret af personer, som med deres væremåder og livsanskuelser har gjort det til et navn, der står for værdier som nærhed, tryghed, håb, anerkendelse og værdifulde relationer. Det er værdier som den dag i dag danner grundlaget i vores arbejde med de børn og unge der opholder sig på Lykkegard.