Loading...
Opholdsstuen2020-06-04T10:09:07+00:00

Opholdsstuen
Nørupvej 58
4300 Holbæk

Afdelingsleder
Ann Dorte Aagaard
ada@lykkegard.dk
tlf: 81 72 72 54

Telefon
Direkte telefon til Opholdsstuen:
61 45 84 17

Telefonisk kontakt med beboere er bedst mellem 19.00 og 20.00

Opholdsstuen

Afdelingen Opholdsstuen har plads til 7 børn og unge mellem 6 og 15 år. Børnene/de unge på Opholdsstuen har behov for struktur og tydelige rammer.

I Opholdsstuen er der fokus på at opbygge systemer og skabe tryghed omkring grundlæggende sociale færdigheder. Vi arbejder målrettet på at få en hverdagsstruktur til at fungere for den enkelte for der igennem at skabe de bedste betingelser for en positiv udvikling.

Fælles for børnene/de unge er, at de har behov for voksne, der gør det, de siger, de gør – og som hver dag støtter op om og fastholder en tryg og kendt struktur i de daglige rutiner og aktiviteter.

Vi tilbyder både individuelle og fælles aktiviteter ud fra den enkeltes behov og ressourcer. Vi har børn og unge, der trives med fysisk aktivitet og som også har behov for pauser og mulighed for at trække sig fra fællesskabet.

Opholdsstuen rummer børn og unge med én eller flere diagnoser fx autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelser. Børnene/de unge kan i et vist omfang indgå i sociale sammenhænge. Nogle har et stort støttebehov i hverdagen.

Kontaktperson

Alle beboere har en primær og sekundær kontaktperson, som har det overordnede overblik over aftaler, strukturer m.v. Kontaktpersonen har også ansvaret for kontakten til forældre, skole, kommune og andre samarbejdspartnere.

Skole

Alle børn og unge på Opholdsstuen er tilknyttet skole/dagbehandling. Det kan være de skoler, som de er tilknyttet ved indskrivningen, eller vi etablerer skole/dagbehandling på Lykkegardskolen.

I et tæt samarbejde med børnenes/de unges aktuelle skoler bringer vi systemer og kendskab fra deres hverdag ind i strukturen i afdelingen og understøtter derved deres fortsatte læringsmål. Vi deltager i netværksmøder og indkalder til samarbejdsmøder om tiltag og udviklingsmuligheder for den enkelte.

Samarbejde med forældre

Samarbejdet med forældre er vigtigt. Forældre inddrages via forældremøder, individuelle møder og fælles arrangementer.

På Lykkegard har vi samværslokaler som rummer stue, tekøkken, toilet og bad. Lokalerne, der er placeret i hovedhuset, er til rådighed for forældre, der kommer på besøg. Der er også mulighed for overnatning.

Samvær i den enkelte afdeling tilrettelægges under hensyn til de øvrige beboere.