Loading...
Ungegangen2020-11-24T14:05:27+00:00

Ungegangen
Nørupvej 58
4300 Holbæk

Afdelingsleder
Patrick Wymer
pw@lykkegard.dk
tlf: 81 72 72 56

Telefon
Direkte telefon til Ungegangen:
81 72 72 23

Telefonisk kontakt med beboere er bedst mellem 19.00 og 20.00

Ungegangen

Afdelingen “Ungegangen” har plads til 10 unge mellem 13 og 22 år. På Ungegangen har vi fokus på at styrke den enkeltes selvværd og selvstændighed og forberede den unge til voksenlivet.

Vi arbejder med individuelle mål, der understøtter den enkeltes behov og kompetencer. Hverdagen bærer præg af en familielignende struktur med respekt og anerkendelse af den enkeltes livssituation.

Vores mål er at give de unge kompetencer til at klare sig så selvstændig som muligt, så de på sigt kan flytte i egen bolig eller en boform med støtte. Lykkegard har fleksible botilbud, som kan tilpasses den enkeltes behov. Det betyder, at vi kan sikre den unge kontinuitet og sammenhæng i overgangen fra barn til voksen. Trygge rammer og troværdighed giver den unge de bedste forudsætninger for at kunne orientere sig mod fremtiden.

Vi inddrager de unge i de daglige gøremål såsom indkøb, madlavning, tøjvask og rengøring. De unge inddrages fx i tilberedningen af aftensmaden, som vi spiser i fællesskab. Månedlige beboermøder sikrer, at de unge er med til at forme deres hverdag og får indflydelse på afdelingens udvikling og fremdrift. På den måde bliver alle naturligt aktive i deres eget liv – og ikke passive tilskuere. De unge kan også få hjælp til fx pengeadministration.

Vi har fokus på fritidslivet og fysisk individuelt tilpassede aktiviteter fx klatre-, fiske-, cykle-, løbe- og gåture. Der er også flere, der deltager i fritidsaktiviteter i nærmiljøet.

Ungegangen er placeret i stueetagen på Lykkegard i Søstrup. Alle bor på egne værelser med adgang til fælles køkken-alrum og stue. Køkken-alrummet danner rammen om de unges ADL-træning. I stuen er der god plads til sociale aktiviteter som fx kortspil, Xbox og playstation. De unge kan også hygge sig med venner eller pårørende, der er på besøg. Fra Ungegangen er der direkte adgang til Lykkegards gymnastiksal, store have og udendørs fællesarealer.

Ungegangen rummer unge med én eller flere diagnoser fx autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelser.

Kontaktperson

Alle beboere har en primær og sekundær kontaktperson, som har det overordnede overblik over aftaler, strukturer m.v. Kontaktpersonen har også ansvaret for kontakten til forældre, skole, kommune og andre samarbejdspartnere.

Skole

De unge på Ungegangen er tilknyttet skole/dagbehandling. Det kan være de skoler, som de er tilknyttet ved indskrivningen, eller vi etablerer skole/dagbehandling på Lykkegardskolen.

I et tæt samarbejde med de unges aktuelle skoler bringer vi systemer og kendskab fra deres hverdag ind i strukturen i afdelingen og understøtter derved deres fortsatte læringsmål. Vi deltager i netværksmøder og indkalder til samarbejdsmøder om tiltag og udviklingsmuligheder for den enkelte.

Samarbejde med forældre

Samarbejdet med forældre er vigtigt. Forældre inddrages via forældremøder, individuelle møder og fælles arrangementer.

På Lykkegard har vi samværslokaler som rummer stue, tekøkken, toilet og bad. Lokalerne, der er placeret i hovedhuset, er til rådighed for forældre, der kommer på besøg. Der er også mulighed for overnatning.

Samvær i den enkelte afdeling tilrettelægges under hensyn til de øvrige beboere.