Loading...
STU2021-08-12T13:09:29+00:00

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder
Astrid Barslund
ab@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation
Pernille Brandt
pernillebrandt@lykkegard.dk
tlf. 41 41 76 35

Hjemmeside
lykkegardskolen.dk

STU med fokus på dig og dine muligheder

Lykkegardskolen tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Det er et treårigt forløb for unge i alderen 16 – 25 år med særlige behov. Uddannelsen har til formål at styrke den unge i at mestre sit eget liv ved at opnå sociale, personlige og faglige kompetencer.

Uddannelsen indledes med et 12 ugers afklaringsforløb, hvor vi i samarbejde med eleven udarbejder en uddannelsesplan med udgangspunkt i den unges interesser, kompetencer og ønsker for fremtiden.

Uddannelsen indeholder tre elementer:

  • Almindelig daglig livsførelse (ADL), herunder samfundsforhold, økonomi, madlavning og hygiejne.
  • En indholdsrettet undervisningsdel, der tager udgangspunkt i elevens interesser, evner og mål.
  • Praktikophold i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner.

STU-forløbet bliver afsluttet med et kompetencebevis.