Loading...
Procedurer2021-01-25T11:38:54+00:00

Procedurer

Journalisering

Vi benytter digital journalisering, som indeholder dagbog, journal, medicin, pædagogik, helbred og retssikkerhed. På den måde kan vi følge den enkeltes historik. Vi benytter Planner4you.

For at sikre Lykkegards kvalitetsudvikling gennemfører vi brugerevalueringer og udarbejder individuelle udviklingsplaner.

Årshjul

På Lykkegard udarbejder vi årshjul som fælles arbejds – og styringsredskaber.

Årshjul er strategiske værkstøjer, som sikre fælles fokus og prioriteringer både på Lykkegard som organisation og i de enkelte afdelinger.

Vi udarbejder en pædagogiske handleplan med afsæt i den sociale handleplan, som er udarbejdet af den anbringende kommune efter § 140 i Serviceloven.

Vi udarbejder halvårligt en ICS statusrapport og holder statusmøde med sagsbehandler fra den anbringende kommune.

Visitation

Et sammenfald i diagnoser medfører ikke nødvendigvis homogenitet i en gruppe. Som mennesker er vi alle forskellige. I visitationen bliver individuelle behov tilgodeset, så de kan rummes i hverdagens samvær. Ved visitation til Lykkegard vægter vi den enkeltes potentialer og begrænsninger.

Håndtering af medicin

Vores procedurer omkring medicin er udarbejdet ud fra sundhedslovens §213 c. Der er tilknyttet personale med sundhedsfaglig relevant uddannelse og med kompetencer inden for helbredsopfølgning.