Loading...
Aflastning2021-10-12T07:14:47+00:00

Aflastning
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Afdelingsleder
Line Le Johannessen
llj@lykkegard.dk
tlf: 81 72 72 25

Visitation
Susanne Ledam
sl@lykkegard.dk
tlf: 81 72 72 21

Telefon
Direkte telefon til Aflastning:
81 72 72 32

Teamkoordinator
Lige uger
Sabrina Schou
ss@lykkegard.dk
tlf: 81 72 72 36

Teamkoordinator
Ulige uger
Simon Holbech
sho@lykkegard.dk
tlf: 81 72 72 51

Aflastning

Lykkegards aflastningstilbud har plads til 34 børn og unge i alderen 4 – 22 år. Børnene/de unge er fordelt i mindre grupper der matcher alder, behov og kompetencer.

Vores aflastningstilbud rummer børn og unge med én eller flere diagnoser fx autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelse.

Vi tilbyder aflastningsophold af kortere og længere varighed. Der er mulighed for aflastning i hverdage, weekender og ferier. Vi tager også imod børn og unge der har brug for et akut aflastningstilbud.

Der er et fast team omkring de enkelte grupper, så de børn og unge der kommer hos os, møder de samme voksne hver gang. For at skabe struktur og genkendelighed er børnene/de unge tilknyttet faste dage og weekender. Det giver også mulighed for at danne gode relationer og fællesskaber.

Kontaktperson

Alle børn har tilknyttet en kontaktperson. Det er kontaktpersonen der har kontakten til forældrene i forbindelse med det almindelige samarbejde. Det er også kontaktpersonen I som forældre kan tale med vedrørende praktiske ting. Med en kontaktperson sikre vi, at hvert enkelt barn får den optimale støtte og hjælp.

I weekenderne vil det som udgangspunkt ikke have betydning for børnene, hvem der er deres kontaktperson, da alle voksne er til rådighed for alle børn.

Forældremøder

Der afholdes forældremøder to gange årligt.