Loading...
Aflastning2019-10-03T10:18:05+00:00

Aflastning

Lykkegards aflastningstilbud består af 3 mindre afdelinger. Hver afdeling har plads til 10-12 børn og unge i alderen 6 til 18 år. Vores aflastningstilbud rummer børn og unge med én eller flere diagnoser – autisme spektrum forstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelse.

Vi tilbyder aflastningsophold af kortere og længere varighed. Der er også mulighed for aflastning i weekender, hverdage og ferier. Vi tager også imod børn og unge der har brug for et akut aflastningstilbud.

Der er et fast team omkring aflastningen, så de børn og unge der kommer hos os, møder de samme voksne hver gang. For at skabe struktur og genkendelighed er børn og unge tilknyttet faste dage og weekender. Det giver også mulighed for at danne gode relationer og fællesskaber.

Kontaktperson

Det er kontaktpersonen der har kontakten til forældrene i forbindelse med det almindelige samarbejde. Det er også kontaktpersonen I som forældre kan tale med vedrørende praktiske ting. Med en kontaktperson sikre vi, at hvert enkelt barn får den optimale støtte og hjælp.

I weekenderne vil det som udgangspunkt ikke have betydning for børnene, hvem der er deres kontaktperson, da alle voksne er til rådighed for alle børn.

Forældremøder

Der afholdes forældremøder to gange årligt.

Direkte telefon til Aflastning: 81 72 72 32

Lykkegards aflastning
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Afdelingsleder
Susanne Ledam
sl@lykkegard.dk
tlf: 81 72 72 21

Teamkoordinator
Lige uger, gruppe 1 og 2
Mie Brodersen Steen
miesteen@lykkegard.dk
tlf: 51 96 63 75

Teamkoordinator
Ulige uger, gruppe 1 og 2
Pernille Andersen
pa@lykkegard.dk
tlf: 22 94 96 61

Teamkoordinator
Ulige uger, gruppe 3
Line Le Johannesen
llj@lykkegard.dk
tlf: 81 72 72 25