Loading...
Pædagogik2020-05-05T13:31:35+00:00

Pædagogik

Relationen til den enkelte er det bærende element i vores pædagogiske praksis. Det er mødet med den enkelte og det, der sker i relationen, der er i fokus og sætter dagsordenen for vores pædagogiske overvejelser og handlinger.

Vi arbejder målrettet på, at den enkelte er deltager – fremfor tilskuer – i sit eget liv og i hverdagen. Vi tager afsæt i Per Lorenzens perspektiv, hvor vi tilstræber at møde og støtte den enkelte, der hvor han eller hun er med sine behov, ønsker og drømme. Vores målsætning er det gode liv for den enkelte. Inklusionspædagogisk tilgang (pdf)

Gennem vores relationspædagogik skaber vi en tryg og nær relation, hvor der er plads til at lytte, dele erfaringer og hjælp til med at sætte ord på egne følelser. Vores hverdag er præget af vilje, opmærksomhed og kendskab til den enkelte. Relationer og anerkendelse (pdf)

For mennesker med diagnoser inden for autisme, ADHD og lignende udfordringer er struktur et vigtigt kodeord i vores pædagogiske praksis. Genkendeligheden giver tryghed, og vi tilstræber i så stor udstrækning som muligt at undgå, at den enkelte bliver udsat for usagte tiltag eller ændringer.

Med den rette struktur og pædagogik kan vi begrænse utilsigtet adfærd. Vi tager bl.a. afsæt i Low Arousal, som er udviklet af Dr. Andrew A. McDonnell. Low Arousal (pdf)

MEDBESTEMMELSE

For at sikre så stor indflydelse som muligt har vi jævnligt individuelle samtaler og fastlagte beboermøder.

På beboermøderne kan vi diskutere hvad som helst fra ris/ros til hinanden til ønsker om ture og aktiviteter ud af huset, nyanskaffelser m.m.

Beboermøderne er forudsigelige, og barnet/den unge kender dagsordenen på forhånd. Det er samtidig en træning i at være med i en større gruppe, lytte til andre, selv få sagt noget og være med til at tage beslutninger.

“Jeg støttende samtale” (pdf)
Empowerment (pdf)

VÆRDIER

Tryghed er en forudsætning for udvikling. Tryghed er et grundlæggende behov hos mennesker. For at et barn/en ung skal kunne føle sig trygt skal personalet skabe tryghed for barnet. Tryghed for barnet fremkommer, når personalet og omgivelserne er troværdige og forudsigelige.

Troværdighed handler om mere end at overholde aftaler; det handler også om at vi justerer os i forhold til barnet, således at målet stadig nås og at barnet fortsat imødekommes på sit behov.

Forudsigelighed handler om at vi som personale skal være tydelige og genkendelige i fremtræden og adfærd, og handler samtidig om genkendelighed i hverdagens rutiner og rammer.

Læs mere om hvordan vi arbejder med vores værdier