Loading...
Forside2021-08-12T13:04:27+00:00

Hos Lykkegard kommer der børn, unge og voksne, som  har behov for en specialpædagogisk indsats, trygge rammer og en struktureret hverdag.

Vi har børn, unge og voksne i aldersgruppen 4 til 28 år med én eller flere diagnoser fx autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelse.

Lykkegard

Lykkegard
Opholdsstuen

Afdelingen “Opholdsstuen” har plads til 7 børn og unge i alderen 6 til 15 år.

Ungestedet
Loftet

Afdelingen “Loftet” har plads til 4 børn og unge i alderen 6 til 15 år.

Ungestedet
Ungegangen

Afdelingen “Ungegangen” har plads til 10 unge i alderen 13 til 22 år.

Lykkebo
Ungehuset

Ungehuset er et botilbud til 7 unge/voksne i alderen 16 til 25 år.

Lykkebo
Lykkebo

Afdelingen “Lykkebo” har plads til 4 børn og unge i alderen 15 til 22 år.

Bakkebo
Bakkebo

Bakkebo har plads til 3 unge/voksne i alderen 16 til 26 år.

Brombærhuset
Brombærhuset

Brombærhuset har plads til 5 børn og unge i alderen 7 til 18 år.

Lykkebro
Lykkebro

Lykkebro er et tilbud om efterværn til 4 unge/voksne i alderen 17 til 28 år.

Aflastning
Aflastning

Lykkegards aflastningstilbud har plads til 34 børn og unge i alderen 4 til 22 år.

Lykkegardskolen

Lykkegardskolen tilbyder skole og dagbehandling fra 0. – 10. klasse

Administration
Administration

Kontakt til administrationen.

Optimale rammer i små afdelinger

I de enkelte afdelinger skaber vi optimale rammer for børn og unge med forskellige behov.

Vi møder barnet/den unge med faglighed, erfaring, lyst, vilje og anerkendelse.

Hos Lykkegard tilbyder vi også andre særligt tilrettelagte indsatser fx støttet samvær, praktisk pædagogisk støtte, kontaktperson børn/unge, rammeskabende opbygningsforløb.

Om Lykkegard

Lykkegard er et privat tilbud godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.
Vi er godkendt efter § 66 stk. 1, nr. 6 og § 107 i Serviceloven.

Hedder I Lykkegard? Mangler der ikke et ”a”?

Navnet Lykkegard er et slægtsnavn, som er blevet videreført gennem mere end 70 år. Navnet har været båret af personer, som med deres væremåder og livsanskuelser har gjort det til et navn, der står for værdier som nærhed, tryghed, håb, anerkendelse og værdifulde relationer. Det er værdier som den dag i dag danner grundlaget i vores arbejde med de børn og unge der opholder sig på Lykkegard.

Lykkegard er en del af netværket kvalitetstilbud.dk

Kvalitetstilbud.dk er en netværksgruppe af bo-, opholds-, og behandlingssteder med tilknytning til Holbæk Kommune.

Ønsket med netværket er at give et overblik over de forskellige tilbud der findes i og omkring Holbæk og derved skabe en lettere vej til det rette tilbud. Netværkets tilbud er seriøse og professionelle på et fagligt højt niveau.

Netværket mødes jævnligt for at udveksle viden og erfaringer og få inspiration fra hinandens tilbud og steder.
Ønsker du at være en del af netværket så kontakt Pernille Brandt, pernillebrandt@lykkegard.dk, tlf: 41417635
Se mere på kvalitetstilbud.dk