Loading...
Forside2019-09-03T10:30:39+00:00

Hos Lykkegard kommer der børn og unge, som  har behov for en specialpædagogisk indsats, trygge rammer og en struktureret hverdag.

Vi har børn og unge i aldersgruppen 6 til 23 år med én eller flere diagnoser fx autismespektrum-forstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelse.

Lykkegard

Lykkegardskolen

Lykkegardskolen har plads til 21 elever fra 0. til 10. klasse.

Lykkegard
Opholdsstuen

Afdelingen “Opholdsstuen” har plads til 10 børn og unge i alderen 6 til 15 år.

Ungestedet
Ungeloftet

Afdelingen “Ungeloftet” har plads til 7 unge i alderen 13 til 23 år.

Ungestedet
Ungegangen

Afdelingen “Ungegangen” har plads til 7 unge i alderen 13 til 23 år.

Lykkebo
Lykkebo

Afdelingen “Lykkebo” har plads til 4 børn og unge i alderen 11 til 18 år.

Aflastning
Aflastning

Lykkegards aflastningstilbud består af 3 afdelinger. Hver afdeling har plads til 10-12 børn og unge i alderen 6 til 18 år.

Individuelle forløb
Individuelle forløb

Individuelle forløb til borgere med ekstra støttebehov.

Optimale rammer i små afdelinger

I de enkelte afdelinger skaber vi optimale rammer for børn og unge med forskellige behov.

Vi møder barnet/den unge med faglighed, erfaring, lyst, vilje og anerkendelse.

Hos Lykkegard tilbyder vi også andre særligt tilrettelagte indsatser fx støttet samvær, praktisk pædagogisk støtte, kontaktperson børn/unge, rammeskabende opbygningsforløb.

Om Lykkegard

Lykkegard er et privat tilbud godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.
Vi er godkendt efter § 66 stk. 5 og § 107 i Serviceloven.

Information om vores forskellige tilbud

Brochure “Lykkegard”

Brochure “Samværsopgaver”

Prisliste “Samværstakster”

Hedder I Lykkegard? Mangler der ikke et ”a”?

Navnet Lykkegard er et slægtsnavn, som er blevet videreført gennem mere end 70 år. Navnet har været båret af personer, som med deres væremåder og livsanskuelser har gjort det til et navn, der står for værdier som nærhed, tryghed, håb, anerkendelse og værdifulde relationer. Det er værdier som den dag i dag danner grundlaget i vores arbejde med de børn og unge der opholder sig på Lykkegard.

Lykkegard er en del af netværket kvalitetstilbud.dk

Kvalitetstilbud.dk er en netværksgruppe af bo-, opholds-, og behandlingssteder med tilknytning til Holbæk Kommune.

Ønsket med netværket er at give et overblik over de forskellige tilbud der findes i og omkring Holbæk og derved skabe en lettere vej til det rette tilbud. Netværkets tilbud er seriøse og professionelle på et fagligt højt niveau.

Netværket mødes jævnligt for at udveksle viden og erfaringer og få inspiration fra hinandens tilbud og steder.
Ønsker du at være en del af netværket så kontakt Pernille Brandt, pernillebrandt@lykkegard.dk, tlf: 41417635
Se mere på kvalitetstilbud.dk