Loading...
Brombærhuset2020-05-11T08:49:22+00:00

Brombærhuset
Søstrupvej 60A
4300 Holbæk

Afdelingsleder
Anne Grethe Nielsen
agn@lykkegard.dk
tlf: 54 58 58 49

Telefon
Direkte telefon til Brombærhuset
81 72 72 31

Brombærhuset

Brombærhuset har plads til 5 børn og unge i alderen 7 – 18 år. Børnene/de unge i Brombærhuset har behov for omfattende pleje og massiv støtte.

Brombærhuset er et lille, trygt miljø, hvor vi arbejder målrettet på, at den enkelte er deltager fremfor tilskuer i sit eget liv. Vi møder og støtter den enkelte, der hvor han eller hun er i forhold til behov og ønsker.

Fælles for børnene/de unge er, at de har kommunikative og adfærdsmæssige udfordringer. De pædagogiske tilgange er i udgangspunktet de samme for alle i Brombærhuset, men de vil altid være individuelt vurderet og målrettet den enkeltes behov og ressourcer.

Pædagogisk arbejder vi ud fra kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende tilgang.

Følgerne af autisme kan mildnes væsentligt ved en tidlig pædagogisk indsats. I Brombærhuset arbejder vi med struktureret pædagogik. Vi har fokus på fysisk organisering og tilpasning af omgivelserne fx ved hjælp af visualisering og aktivitetsskemaer. Vi arbejder målrettet med at organisere og opdele tid, rum og arbejdsopgaver.

Selvstændighed og relationer

Vi støtter den enkelte i at udvikle sig og danne relationer. Det sker blandt andet ved fælles ture til skov, strand og vand eller andre aktiviteter, der på flere niveauer taler ind i deres sanseunivers.

Brombærhuset er placeret på Nørupvej 58 i en separat bygning på 200 m2 med:

  • 5 store værelser til beboere
  • 1 personaleværelse med eget toilet
  • Stue
  • Køkken/alrum
  • 2 toiletter med bad

Der er gode udearealer med mulighed for særlig tilpasning til målgruppen.

Pædagogiske tilgange i Brombærhuset

Low Arousal
Med afsæt i Low Arousal og Ikke konfronterende pædagogik møder vi børnene/de unge på en måde, hvor vi undgår store konflikter og konfrontationer med for eksempel problemskabende, udadrettet eller selvskadende adfærd.

Vi forstår konfliktrummet som et kommunikationsrum, hvor problemskabende adfærd ofte ses som en reaktion på de krav, der bliver stillet. Krav som barnet/den unge i perioder kan have svært ved at indfri. Det kan fx være krav om udholdenhed, fleksibilitet, omstillingsparathed og kommunikation.

Med Low Arousal og Ikke konfronterende pædagogik undersøger vi, hvilke krav der med fordel kan ændres i en periode, så konflikterne bliver færre og mindre, og barnet/den unge igen oplever mest mulig balance.

Ralationær og anerkendende pædagogik
Relationer er vigtige; de er ikke målet. Vi opfatter relationen til det enkelte barn som redskabet, der gør påvirkning af barnets holdninger og værdier mulig. Det er i samspillet med andre, at personlighedsudvikling finder sted. Den gode relation og kontakt mellem barnet og pædagogen giver pædagogen mulighed for at møde barnet, der hvor det er. Den gode relation, tillid og tryghed skaber den indsigt, der er omdrejningspunktet i arbejdet med at kunne påvirke barnet.

Kommunikative støttesystemer
Børn og unge med ADHD og/eller autisme er ofte visuelt orienterede. Derfor bruger vi blandt andet ASK (Alternativ Supplerende Kommunikation) til målgruppen. ASK-systemet hjælper den enkelte med at finde den bedste måde at kommunikere med omverdenen på. En god kommunikation er nøglen til at opnå en så høj grad af selvstændighed som muligt. Alt efter behov og kompetencer anvender vi også TEACCH, PECS eller andre støttesystemer.

Læs mere om vores metoder og tilgange

Skole

Alle børn og unge i Brombærhuset er tilknyttet skole/dagbehandling. Det kan være de skoler, som de er tilknyttet ved indskrivningen, eller vi etablerer skole/dagbehandling på Lykkegardskolen.

I et tæt samarbejde med børnenes aktuelle skoler bringer vi systemer og kendskab fra deres hverdag ind i strukturen i Brombærhuset og understøtter derved deres fortsatte læringsmål. Vi deltager i netværksmøder og indkalder til samarbejdsmøder om tiltag og udviklingsmuligheder for den enkelte.

Samarbejde med forældre

Samarbejdet med forældre er vigtigt, og forældre inddrages via forældremøder, individuelle møder og fælles arrangementer.

På Lykkegard har vi samværslokaler som rummer stue, tekøkken, toilet og bad. Lokalerne (der er placeret i hovedhuset) er til rådighed for forældre, der kommer på besøg. Der er også mulighed for overnatning.

Samvær i Brombærhuset tilrettelægges under hensyn til de øvrige beboere og deres påvirkning.