Loading...
Praktisk pædagogisk støtte2020-06-05T12:02:06+00:00

Praktisk pædagogisk støtte

Praktisk, pædagogisk støtte jf. lov om social service § 52 stk. 3, nr. 2

Formålet er at yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet til familier med børn, som har behov for særlig støtte. Udgangspunktet er via forskellige praktiske og pædagogiske tiltag at hjælpe forældrene til en bedre kontakt eller relation til børnene. Den indsats anses for at være af væsentlig betydning for barnets behov for støtte og familiens mulighed for at kunne forblive sammen.

Indsatsen tilbydes i form af forældrestøtte til at udvikle sig i rollen som forældre med henblik på at drage omsorg for og give støtte til barnets udvikling og trivsel. Mere specifikt kan det ske ved at hjælpe familien med at strukturere hverdagen, sikre børnenes skolegang, bistå ved løsninger af forskellige praktiske opgaver med henblik på, at familien på sigt bliver i stand til at stå på egne ben. Støtten finder sted i familiens eget hjem.

Støtten kan etableres som en ydelse, der kombineres med f.eks. aflastning hos Lykkegard. Derved kan der skabes fælles fokus på gennemgående struktur og understøttende systemer, således at barnet/den unge og forældrene opnår større mulighed for fortsat udvikling i hjemmet.

Brochure

Brochure “Samværsopgaver”

Leder
Pernille Brandt
pernillebrandt@lykkegard.dk
tlf: 41 41 76 35