Loading...
Skole2021-08-12T13:07:53+00:00

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder
Astrid Barslund
ab@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation
Pernille Brandt
pernillebrandt@lykkegard.dk
tlf. 41 41 76 35

Hjemmeside
lykkegardskolen.dk

Lykkegardskolen

Lykkegardskolen er et skole- og dagbehandlingstilbud for børn og unge med behov for en helhedsorienteret behandlings- og undervisningsindsats.

Lykkegardskolen tilbyder skole og dagbehandling fra 0. – 10. klasse for elever med ASF-problematikker, ADHD, tilknytningsforstyrrelser, udviklingshæmning eller andre udviklingsforstyrrelser, der samlet set har betydning for barnets og den unges evne til at indgå i sociale relationer.

Lykkegardskolen tilbyder undervisning i fuld fagrække med mulighed for FP9 ved grundskolens ophør. For elever i udskolingen visiteret efter § 33 er der et særligt tilrettelagt forløb med begrænset fagrække og undervisning i praktikker. Lykkegardskolen rummer ligeledes et STU-tilbud med et individuelt tilrettelagt forløb tilpasset den enkeltes mål og ønsker for fremtiden.

Klasserne bliver sammensat ud fra elevernes følelsesmæssige ståsted og deres personlige og sociale ressourcer.

Vi støtter eleverne i at udnytte og udvikle deres kompetencer på det personlige, faglige og sociale plan. De pædagogiske metoder, vi anvender, bliver tilpasset den enkelte elev, så de opstillede, individuelle mål bliver nået.

Er du interesseret i at høre mere om Lykkegardskolen, så er du velkommen til at kontakte skoleleder Astrid Barslund, ab@lykkegardskolen.dk, tlf. 92 90 05 00 eller Pernille Brandt, pernillebrandt@lykkegard.dk, tlf. 41 41 76 35

Elever har udsmykket facaden på Lykkegardskolen.

Lykkegardskolen drives i fællesskab af Pernille Brandt, ejer og leder af opholdsstedet Lykkegard og Per Schou Johannesen, ejer og leder af opholdsstedet Schouholm.