Loading...
Pædagogik2021-03-30T12:39:59+00:00

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Skoleleder
Astrid Barslund
ab@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

Visitation
Pernille Brandt
pernillebrandt@lykkegard.dk
tlf. 41 41 76 35

Anerkendende tilgang og feedback på Lykkegardskolen

Med udgangspunkt i Lykkegardskolens fokus på hver enkelt elevs forudsætninger for at lære bliver det tydeligt, hvor den enkelte har behov for støtte. Den indsigt og forståelse baner vejen for optimal læring og sikrer klare rammer for det daglige arbejdsgrundlag for både elev og lærere.

Det er af stor værdi for elevens videre forløb, at et klart støttebehov er kendt og accepteret, når eleven eventuelt fortsætter i almen folkeskole eller går i gang med en ungdomsuddannelse.

Lykkegardskolen arbejder med elevernes trivsel ved at inddrage deres egne refleksioner og perspektiver i det faglige arbejde. Det er med til at gøre læring til en positiv situation, hvor den anerkendende tilgang og feedback er en naturlig del af skoledagen. Det støtter den enkelte elev i en mere personlig, kompetent udvikling, som også viser sig i andre sociale sammenhænge – både i og udenfor skolen.

Den faglige udvikling bliver sikret ved tydelige læringsmål

På Lykkegardskolen sikrer vi den faglige udvikling ved til stadighed at være opmærksom på progressionen i de læringsmål, der er sat for den enkelte elev. Det langsigtede mål er altid, at eleven gennemfører folkeskolens 9. klasse enten på Lykkegardskolen eller i folkeskolen.

De mellemlange mål når vi ved at gennemføre velbelyste delmål i løbet af et skoleår, mens de kortsigtede mål er dem, vi arbejder henimod dagligt. Det er en stor tilfredsstillelse for den enkelte elev at kunne se og følge sin egen fremgang i takt med, at de kortsigtede læringsmål bliver indfriet, og der bliver sat nye mål. Samtidig giver det Lykkegardskolen et godt fundament for at tilpasse og tilrettelægge undervisningen optimalt.

Et tæt samarbejde mellem Lykkegardskolen og Lykkegard

For de elever, der bor hos Lykkegard, prioriterer vi et tæt samarbejde mellem medarbejderne fra opholdsdelen og Lykkegardskolen om retningen for den enkelte elev. Det styrker sammenhængskraften mellem undervisning og behandlingsindsatser. Derudover sikrer det, at ressourcerne bliver afstemt, og at de aftalte indsatser bliver fulgt og bakket op.

Lykkegardskolen og samarbejdet med forældre

Lykkegardskolen inviterer forældrene ind i det læringsmiljø, som deres børn færdes i. Det har stor betydning for eleverne at opleve den positive relation skole og forældre imellem, når forældrene kender og bakker op om børnenes hverdag ved at gentage nogle af skolens enkle rammer i hjemmet. Det gælder også den anden vej rundt: At forældrene bidrager med positive erfaringer, som kan bringes med ind i skoleforløbet og derved gøre det lettere for børnene at være i skolen.

Lykkegardskolen og samarbejdet med anbringende kommune

Lykkegardskolens tætte samarbejdet med de anbringende kommuner sikrer, at kommunerne får de nødvendige tilbagemeldinger om den enkelte elevs status med henblik på at vurdere det videre forløb. Når/hvis eleven vurderes parat og egnet til almindelig folkeskole, samarbejder Lykkegardskolen og den enkelte kommune om en plan for elevens overgang til folkeskolen.