Loading...
Rammeskabende opbygningsforløb2019-11-06T14:14:47+00:00

Rammeskabende opbygningsforløb

Hos Lykkegard tilbyder vi rammeskabende opbygningsforløb. Et rammeskabende opbygningsforløb er en koncentreret indsats, hvor vi i fællesskab med barnet/den unge, familien og myndighed får afklaret og sat nogle klare rammer for den enkeltes behov for støtte.

I det rammeskabende opbygningsforløb møder vi barnet/den unge i øjenhøjde, opbygger relationer og kendskab til den enkeltes problematikker. Et indgående kendskab, tryghed og tillid er afgørende for en vellykket indsats, der matcher den enkeltes behov og parathed.

Forløbet kan fx bruges i situationer, hvor et barn eller en ung ikke har været i et stabilt skoleforløb gennem længere tid. Det kan også bruges hvis et barn/ung udskrives til et forløb efter en indlæggelse på psykiatrisk afdeling, eller hvis et barn/ung oplever generel mistrivsel, og det er usikkert, hvilken indsats der matcher bedst.

Med vores forløb skaber vi viden om barnet/den unge, afdækker ressourcer og problemer hos barnet/den unge, familien og netværket. Vi kan være med til at afklare indhold i forhold til en børnefaglig undersøgelse, som danner grundlag for den rette indsats.

Hos Lykkegard har vi et stort netværk, og vi samarbejder med andre specialpædagogiske tilbud. Det er vores mål at finde det rette match til det enkelte barn/unge. Det er derfor ikke en forudsætning, at Lykkegard tilknyttes efter det rammeskabende opbygningsforløb.

Målet med det rammeskabende forløb kan være fastsat på forhånd. Der kan fx være tale om en planlagt anbringelse, opstart i skole, aflastning, samvær eller andre tiltag, der giver mening for barnet/den unges udvikling.

Eksempel på et forløb:

Brobygning og relationsarbejde.
Møderne foregår i hjemmet og aftales mellem kontaktperson og hjemmet.

Kontaktpersonen vil i brobygningsperioden være tilknyttet i 25 timer pr. uge.
Målet er en afklaring i forhold til den videre indsats.

Forbrug:
25 timer pr. uge inkl. kørsel (med mindre andet aftales).
Der er indregnet 2 timer til administration og journalisering/rapportskrivning pr. uge.
Kørsel regnes pr. kørte km til laveste km-takst.

De rammeskabende opbygningsforløb er individuelle, og det er taksterne derfor også.
Målet er, at myndighed og aktør i fællesskab finder den model, der matcher behov og bevilling.

Leder
Pernille Brandt
pernillebrandt@lykkegard.dk
tlf: 41 41 76 35