Loading...
Lykkebo2020-11-24T14:25:53+00:00

Lykkebo
Nørupvej 46A
4300 Holbæk

Afdelingsleder
Ann Dorte Aagaard
ada@lykkegard.dk
tlf: 81 72 72 54

Telefon
Direkte telefon til Lykkebo:
81 72 72 30

Telefonisk kontakt med beboere er bedst mellem 19.00 og 20.00

Lykkebo

Afdelingen Lykkebo har plads til 4 unge i alderen 15 til 22 år. Lykkebo er for unge, der har et stort behov for støtte i dagligdagen og rolige omgivelser.

I Lykkebo er der fokus på den enkelte beboer og den tætte kontakt til personalet. Hverdagen er struktureret meget nøje. Faste rutiner, genkendelighed, nærvær og omsorg er nøgleværdierne i Lykkebo. Individuelt tilrettelagte handleplaner sikrer en konsistent tilgang til den enkelte. Der er fokus på at opbygge systemer og tryghed omkring grundlæggende sociale færdigheder.

Lykkebo er placeret 100 meter fra Lykkegard i et hus med egen dejlig have. I stueplan er der tre værelser samt fælleskøkkenet, hvor alt mad bliver tilberedt. Fra husets entre er der adgang til 1. sal, hvor der er indrettet et værelse.

Der er god plads til den enkelte og mulighed for både at være en del af fællesskabet og de aktiviteter, der foregår i husets fællesrum, og at trække sig tilbage til sit eget værelse, hvis der er behov for det.

Lykkebo rummer unge med én eller flere diagnoser fx autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelser.

Kontaktperson

Alle beboere har en primær og sekundær kontaktperson, som har det overordnede overblik over aftaler, strukturer m.v. Kontaktpersonen har også ansvaret for kontakten til forældre, skole, kommune og andre samarbejdspartnere.

Skole

De unge i Lykkebo er tilknyttet skole/dagbehandling eller et andet aktivitetstilbud. Det kan være de skoler, som de er tilknyttet ved indskrivningen, eller vi etablerer skole/dagbehandling på Lykkegardskolen.

I et tæt samarbejde med de unges aktuelle skoler bringer vi systemer og kendskab fra deres hverdag ind i strukturen i afdelingen og understøtter derved deres fortsatte læringsmål. Vi deltager i netværksmøder og indkalder til samarbejdsmøder om tiltag og udviklingsmuligheder for den enkelte.

Samarbejde med forældre

Samarbejdet med forældre er vigtigt. Forældre inddrages via forældremøder, individuelle møder og fælles arrangementer.

På Lykkegard har vi samværslokaler som rummer stue, tekøkken, toilet og bad. Lokalerne, der er placeret i hovedhuset, er til rådighed for forældre, der kommer på besøg. Der er også mulighed for overnatning.

Samvær i den enkelte afdeling tilrettelægges under hensyn til de øvrige beboere.