Loading...
Aktivitets- og samværstilbud2019-10-03T10:19:39+00:00

Individuelle forløb

Lykkegards individuelle forløb henvender sig primært til borgere med diagnoser inden for ASF (autisme spektrum forstyrrelser) med mental retardering i svær grad.

Vores tilbud er til borgere, hvis udfordringer er så betydelige, at de ikke kan varetage beskyttet beskæftigelse, men har behov for et særligt tilrettelagt forløb. Vi har ekspertisen og erfaringen til at sammensætte en samlet og helhedsorienteret indsats for den enkelte borger. Inden opstart af et specifikt forløb, søger vi socialtilsynet om særlig godkendelse. Kontakt os, hvis du vil vide mere om vores individuelle forløb.

Formålet med det individuelle forløb er at forbedre borgerens personlige færdigheder og livsvilkår, træne dagligdags funktioner, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter.

Vi ser på den enkeltes adfærd som en strategi til at klare en svær situation.

Low arousal og visuelle systemer

Vi benytter Low arousal, som er en konfliktnedtrappende tilgang til problemskabende adfærd. Tilgangen er særligt anvendt inden for specialområdet.

For at skabe tryghed og kendt struktur, benytter vi visuelle støttesystemer. Hver dag bliver opbygget ud fra borgerens funktionsniveau og aktuelle stressniveau.

Low Arousal (pdf)

Supervision og faglig rådgivning

Personalet omkring tilbuddet modtager løbende supervision og faglig rådgivning fra ekstern konsulent med stor ekspertise inden for arbejdet med borgere med autisme.

Vi kan sammensætte et tilbud der matcher borgere med helt særlige støttebehov.

Afdelingsleder
Patrick Wymer
pw@lykkegard.dk
tlf: 81 72 72 56

Teamkoordinator
Stian Brandt
sb@lykkegard.dk
tlf: 41 40 37 05