Loading...
Ungeloftet2020-08-10T08:08:48+00:00

Ungeloftet
Nørupvej 58
4300 Holbæk

Afdelingsleder
Ann Dorte Aagaard
ada@lykkegard.dk
tlf: 81 72 72 54

Telefon
Direkte telefon til Ungeloftet:
54 58 58 24

Telefonisk kontakt med beboere er bedst mellem 19.00 og 20.00

Ungeloftet

Afdelingen Ungeloftet har plads til 4 unge mellem 13 og 23 år. Ungeloftet er målrettet unge med behov for et mindre miljø.

I afdelingen er der en tæt relation til personalet. Vi arbejder på at øge de unges selvstændighed og kompetencer ud fra den enkeltes funktionsniveau. Med- og selvbestemmelsesretten bliver introduceret til de unge i et roligt tempo blandt andet gennem ADL-træning (Almindelig Daglig Livsførelse).

Dagligdagen er bygget op med trygge rammer og struktur. Vi inddrager den enkelte i de daglige gøremål såsom madlavning, tøjvask og rengøring. De unge inddrages fx i tilberedningen af aftensmaden, som vi spiser i fællesskab. Vi har også beboermøder, hvor vi taler om ønsker til ændringer, fælles aktiviteter, nyanskaffelser m.m. På den måde bliver alle naturligt aktive i deres eget liv – og ikke passive tilskuere.

Hverdagen bærer præg af en familielignende struktur med respekt og anerkendelse af den enkeltes livssituation. Vi støtter de unge i at fastholde skolegang og fritidsaktiviteter. Vi har fokus på fritidslivet og fysisk individuelt tilpassede aktiviteter fx klatre-, fiske-, cykle-, løbe- og gåture. Der er også flere, der deltager i fritidsaktiviteter i nærmiljøet.

Afdeling Ungeloftet ligger på 1. sal på Lykkegard i Søstrup. Alle bor på egne værelser med adgang til fælles køkken og opholdsrum.

Ungeloftet rummer unge med én eller flere diagnoser fx autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelser.

Kontaktperson

Alle beboere har en primær og sekundær kontaktperson, som har det overordnede overblik over aftaler, strukturer m.v. Kontaktpersonen har også ansvaret for kontakten til forældre, skole, kommune og andre samarbejdspartnere.

Skole

De unge på Ungeloftet er tilknyttet skole/dagbehandling. Det kan være de skoler, som de er tilknyttet ved indskrivningen, eller vi etablerer skole/dagbehandling på Lykkegardskolen.

I et tæt samarbejde med de unges aktuelle skoler bringer vi systemer og kendskab fra deres hverdag ind i strukturen i afdelingen og understøtter derved deres fortsatte læringsmål. Vi deltager i netværksmøder og indkalder til samarbejdsmøder om tiltag og udviklingsmuligheder for den enkelte.

Samarbejde med forældre

Samarbejdet med forældre er vigtigt. Forældre inddrages via forældremøder, individuelle møder og fælles arrangementer.

På Lykkegard har vi samværslokaler som rummer stue, tekøkken, toilet og bad. Lokalerne, der er placeret i hovedhuset, er til rådighed for forældre, der kommer på besøg. Der er også mulighed for overnatning.

Samvær i den enkelte afdeling tilrettelægges under hensyn til de øvrige beboere.